Aanmelden voor de buitenschoolse opvang van Kits Primair kan door hier het
aanmeldingsformulier buitenschoolse opvang Kits Primair te downloaden.
Dit formulier kunt u mailen naar: kinderopvang@kitsprimair.nl .

Opsturen kan ook naar:

Kindcentra Kits Primair
Hofstraat 18
Tel.: 0593 – 535 101