img_0820b

Aanmelden voor de voor- en naschoolse opvang van Kits Primair kan door het
aanmeldingsformulier voor- en naschoolse opvang te downloaden.
Dit formulier kunt u mailen naar: kinderopvang@kitsprimair.nl .

Opsturen kan ook naar:

Kindcentra Kits Primair
Hofstraat 18
9411 LB  Beilen
Tel.: 0593 – 535 101