Kits Primair biedt opvang voor kinderen van 0 tot en met 12 jaar. De kindcentra zijn geopend van 7.30 uur tot 18.00 uur. Er zijn diverse vormen van opvang mogelijk. 

Hieronder vindt u de verschillende vormen van opvang:

De peuteropvang vindt plaats gedurende de schoolweken, 40 weken per jaar. Voor de overige vormen van opvang bieden wij diverse mogelijkheden:

52 weken opvang

Wij bieden 52 weken opvang aan, inclusief 12 weken vakantieopvang.
Deze vorm van opvang is mogelijk voor naschoolse opvang en kinderdagopvang. 

46 weken opvang

Heeft u naast de schoolweken nog 6 weken vakantieopvang nodig? Dan is 46 weken opvang voor u de beste keuze. Deze vorm van opvang is mogelijk voor naschoolse opvang en kinderdagopvang. U mag zelf bepalen welke vakantieweken u gaat gebruiken. 
U ontvangt iedere maand een factuur op basis van opvang van 46 weken per jaar.

40 weken opvang

Heeft u alleen opvang nodig tijdens de schoolweken? Dan kunt u gebruik maken van de 40 weken opvang.
U ontvangt iedere maand een factuur op basis van een afname van 40 weken opvang per jaar. We hebben de uren bij elkaar opgeteld en gedeeld door 12 perioden. U hoeft dan de toeslag niet te beëindigen tijdens de vakanties. Alles loopt gewoon door.

Flexibele opvang

Wilt u gebruik maken van flexibele opvang? Dan dient u er rekening mee te houden dat u voor de kinderdagopvang minimaal 22 uur per maand, minimaal 5 uur per keer aan opvang moet afnemen.  Voor de naschoolse opvang geldt een minimale afname van 14 uur per maand, minimaal 3 uur per keer. Klik hier voor de procedure flexibele opvang .

Voorwaarde voor flexibele opvang is dat de kinderen minimaal 1 dagdeel per gebruik maken van de opvang. Dit is van belang voor het waarborgen van de continuïteit en de relatie tussen leidsters en kinderen.

Vakantieopvang

Heeft u alleen opvang nodig tijdens de schoolvakanties? Het is ook mogelijk om alleen vakantieopvang af te nemen voor 12 weken of 6 weken per jaar. 
Daarnaast is het mogelijk om vakantieopvang af te nemen in combinatie met 1 van onze andere producten. Onze medewerkers informeren u graag. 

Heeft u een contract voor 46 (inclusief 6 weken vakantie) of 52 weken (inclusief 12 vakantie) naschoolse opvang? Dan is dat inclusief opvang tijdens alle schoolvakanties. 

Vakantieopvang wordt  tijdens de schoolvakanties aangeboden tussen 7.30 uur en 18.00 uur.

Onder schoolvakanties worden de vakanties bedoeld zoals vermeld in de schoolgidsen. Als u in de vakanties opvang nodig heeft vanaf 7.00 uur, kan het contract daarop aangepast worden. 

Verlengde opvang

We speken van verlengde opvang als u gebruik maakt van de opvang buiten de reguliere openingstijden.  Dit kan op de ochtend voorafgaand aan de reguliere opvang of in de middag aansluitend aan de reguliere opvang. De minimale afname is 1 dagdeel  per week.  

Op alle locaties is op aanvraag verlengde opvang van 7.00 tot 19.00 uur mogelijk. Heeft u eerder of langer opvang nodig? Dan kunt u contact met ons opnemen om te kijken naar de mogelijkheden.

Extra opvang

Wanneer u een keer extra opvang nodig heeft, bijvoorbeeld omdat u een extra dag gaat werken, dan kan dat bijna altijd. Extra opvang is mogelijk indien de personele bezetting en de groepssamenstelling dit toelaat.

Een aanvraagformulier voor een extra dagdeel kunt u vinden op de locaties. Extra opvang is op al onze locaties mogelijk tegen het reguliere basis uurtarief.

Calamiteitenopvang

We spreken van calamiteitenopvang als u per direct voor een korte periode van maximaal drie maanden kinderopvang nodig heeft. 

Een calamiteit is bijvoorbeeld van toepassing in geval van:
– een ziekenhuisopname van één van de ouders;
– een langdurig herstel van een zieke ouder;
– een ziekenhuisopname van een broertje of zusje;
– een ziekenhuisopname of langdurige ziekte van de oppas;
– een oppas die is gestopt of langdurig ziek is waardoor u tijd nodig heeft om een nieuwe oppas te vinden.

Plaatsingsvoorwaarden:
U dient minimaal één dagdeel per week gebruik te maken van de kinderdagopvang of naschoolse opvang. Dit geldt niet voor flexibele opvang.

Het contract wordt aangegaan voor een vooraf afgesproken periode. Eventueel kan het contract, indien er ruimte beschikbaar is, met één maand worden verlengd. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze medewerkers.

Kosten:
Voor calamiteitenopvang wordt het reguliere opvangtarief in rekening gebracht. 

Inschrijven:
U kunt een inschrijfformulier aanvragen via kinderopvang@kitsprimair.nl. Na ontvangst van inschrijving wordt uw aanvraag in behandeling genomen. Zodra wij u een aanbod kunnen doen, zullen wij u een offerte en overige relevante informatie toesturen.

Zodra de offerte, voorzien van handtekening, in het bezit is van de administratie is er sprake van een overeenkomst. 
Pas als de overeenkomst definitief is, kan uw kind gebruik maken van opvang.

Aanmelding en opzegtermijn:
U kunt de opvang van uw keuze aanvragen via het aanmeldingsformulier. Deze kunt u vinden op onze website of opvragen via kinderopvang@kitsprimair.nl . De opzegtermijn is 1 maand vanaf de dag dat de opzegging binnen is.