Kits Primair biedt opvang voor kinderen van 0 tot en met 12 jaar. De kindcentra zijn geopend van 7.30 uur tot 17.30 uur. In overleg is opvang vanaf 7.00 uur en tot 19.00 uur mogelijk. Er zijn diverse vormen van opvang mogelijk. 

Hieronder vindt u de verschillende vormen van opvang:

Peuteropvang                                                                                                        

 • Betreft kinderen van 2 tot 4 jaar 
 • Betreft 2 of meerdere ochtenden per week, van 08.30 – 11.30 uur
 • Betreft 40 weken per jaar                                                                                        
  Voor 08.30 of na 11.30 uur is een combinatie met KDV flex mogelijk (zie kinderdagopvang)     

(Ons tarief voor de peuteropvang hebben we laag kunnen houden, vanwege de inzet van de zogenaamde ‘Asschergelden’ via de gemeente Midden-Drenthe)

 Kinderdagopvang  

 • Betreft kinderen van 0 – 4 jaar
 • Kinderdagopvang op ochtenden en middagen van 07.30 tot 17.30 uur (afname minimaal 5 uur)
 • In overleg is verlengde opvang voorafgaand en aansluitend van 7.00 tot 19.00 in mogelijk

Variaties:                                                                                                                              

 • KDV 40: Kinderdagopvang gedurende 40 schoolweken             
 • KDV 46: Kinderdagopvang 40 schoolweken + 6 vakantieweken
 • KDV 48: Kinderdagopvang 40 schoolweken + 8 vakantieweken
 • KDV 50: Kinderdagopvang 40 schoolweken + 10 vakantieweken
 • KDV 52: Kinderdagopvang 40 schoolweken + 12 vakantieweken
 • KDV verlengd: Kinderdagopvang voorafgaand of aansluitend aan reguliere openingstijden (07.00 – 07.30 of 17.30 – 19.00)
 • KDV flex: Flexibele opvang, minimaal 22 uur per maand (minimaal 4 uur) – Bij flexibele opvang is het halen en brengen in overleg.
 • KDV flex-combi: Combinatie met peuteropvang, regeling op maat na overleg
 • KDV even/oneven: kinderdagopvang gedurende de even of oneven weken

NB: buiten deze variaties, is maatwerk vaak mogelijk                                  

Voorschoolse opvang (VSO)                                                                                                   

 • VSO 40: Voorschoolse opvang tussen 7.00 en 08.30 uur. Minimale afname 1 uur per keer.                                                          

 Naschoolse opvang (NSO)                                                                                                       

 • NSO 40: Opvang na schooltijd (40 weken), minimale afname is 3 uur aaneengesloten, vanaf 14.00 uur, verlenging is mogelijk tot 19.00 uur.
 • NSO flex: Flexibele naschoolse opvang, minimaal 14 uur per maand, minimaal 3 uur per keer aaneengesloten.                                   
 • Strippenkaart:  Er is een strippenkaart van 10 uur en één van 20 uur (geldigheid 1 jaar). Minimale afname per keer: 1 uur – zie ook onze procedure “strippenkaart”

 Vakantieopvang                                                                                                                           

 • Opvang tijdens vakantieweken, alleen mogelijk per dagdeel: 07.30 – 12.30 uur en 12.30 – 17.30 uur
 • In overleg is opvang vanaf 07.00 uur mogelijk en tot 19.00 uur
 • Brengen tot 09.00 uur / brengen & halen tussen 12.30 en 13.00 uur / halen vanaf 16.30 uur     
 • Vakantieopvang 4 weken: vakantieopvang gedurende 4 weken per jaar
 • Vakantieopvang 6 weken: vakantieopvang gedurende 6 weken per jaar
 • Vakantieopvang 8 weken: vakantieopvang gedurende 8 weken per jaar
 • Vakantieopvang 10 weken: vakantieopvang gedurende 10 weken per jaar
 • Vakantieopvang 12 weken: vakantieopvang gedurende 12 weken per jaar
 • Losse vakantieopvang: vakantieopvang zonder één van de andere contracten (minimaal 4 weken)

 Calamiteitenopvang

We spreken van calamiteitenopvang als u door een onvoorziene gebeurtenis per direct voor een korte periode opvang nodig heeft, bijvoorbeeld bij een ziekenhuisopname.                  

 Inschrijven:

U kunt een inschrijfformulier aanvragen via kinderopvang@kitsprimair.nl 

Na ontvangst van inschrijving wordt uw aanvraag in behandeling genomen. Zodra wij u een aanbod kunnen doen, zullen wij u een offerte en overige relevante informatie toesturen.

Zodra de offerte, voorzien van handtekening, in het bezit is van de administratie is er sprake van een overeenkomst. 
Pas als de overeenkomst definitief is, kan uw kind gebruik maken van opvang.

Aanmelding en opzegtermijn:

U kunt de opvang van uw keuze aanvragen via het aanmeldingsformulier. Deze kunt u vinden op onze website of opvragen via kinderopvang@kitsprimair.nl 

De opzegtermijn is 1 maand vanaf de dag dat de opzegging binnen is.