Vergaderdata Raad van Toezicht

De vergaderdata van de Raad van Toezicht Kits Primair zijn gepland op de volgende dagen:

Data:

  • Vrijdag 25 mei 2018 – tijd: 19.30-21.30 uur
  • Dinsdag 26 juni 2018 – tijd: 19.30-21.30 uur

(locatie in onderling overleg)