Dolf Dekker heeft een ontwikkeling de andere kant op gemaakt. Hij heeft zich losgezongen van zijn lestaken en maakt, als meerschools directeur, onderdeel uit van het Management Team. Van daaruit waakt hij over de kwaliteit, het onderwijsprogramma en de nieuwste ontwikkelingen in het onderwijs. Dit doet hij samen met MT collega’s Immy Rorije en Tiny Veenbaas.

Dolf: “De kwaliteit van ons onderwijs is in orde. Volgens de inspectierapporten scoren we goed. Maar dat is voor ons niet voldoende. We zijn voortdurend bezig om het onderwijs te verbeteren en de kwaliteit ervan te verhogen. Wij vinden dat basisonderwijs meer moet zijn dan alleen rekenen en taal. Wij zetten zwaar in op de ontwikkeling van alle talenten van kinderen”.

Lees hier meer over ons programma talentenontwikkeling