Wij geven kleur aan onze kinderen

want wij zorgen voor een breed aanbod van vakken en activiteiten, hebben aandacht voor verschillende manieren van leren en voor verschillen tussen kinderen.

De komende jaren zetten wij in op:
– een breed aanbod van vakken en activiteiten;
– aandacht voor verschillende manieren van leren;
– aandacht voor verschillen in tempo, niveau en talent van kinderen.

 

Wij geven kleur aan onze toekomst 

want wij hebben aandacht voor een goede basiskennis, leren onze kinderen belangrijke vaardigheden, stimuleren eigenaarschap en een brede blik op de maatschappij.

De komende jaren zetten wij blijvend in op:
– een goede basiskennis bij onze kinderen;
– goed vaardighedenonderwijs;
– eigenaarschap bij kinderen;
– het ontwikkelen van een brede blik op de maatschappij.

Wij geven kleur aan onze omgeving

want wij werken goed samen met onze ouders, maken verbinding met dorp of wijk, bieden naschools aanbod voor iedereen en werken aan een spreidingsplan voor de regio.

De komende jaren zetten wij in op:
– een goede samenwerking met onze ouders;
– verbinding met dorp of wijk;
– naschools aanbod voor iedereen.

Wij geven kleur aan onze professionals

want wij zetten de talenten van onze medewerkers in en zorgen voor een goede samenwerking tussen kinderopvang en onderwijs.

De komende periode zetten wij in op:
– de talenten van onze medewerkers;
– een goede verbinding tussen kinderopvang en onderwijs.

Zo geven wij kleur aan onderwijs en kinderopvang!

Call Now Button