Kits Primair is een Stichting met een Raad van Toezicht. Bij Kits Primair werken ruim 212 medewerkers aan de ontplooiing en ontwikkeling van 1346 leerlingen. Verdeeld over groep 1 t/m 8. Op onze IKC’s  wordt ook naschoolse opvang geboden aan, op dit moment, 578 kinderen. Ieder kind is uniek. Alle aandacht gaat uit naar de verschillen in vaardigheden, kennis en competenties van de leerlingen.

Missie

Bij Kits Primair staat het kind centraal. Kits Primair wil het kind een veilige, uitdagende en stimulerende leeromgeving bieden. Waar talenten tot ontplooiing komen. Waar het kan uitgroeien tot een sociaal vaardig en weerbaar mens. En waar het optimaal wordt voorbereid op het vervolgonderwijs. Daarbij staan 3 thema’s centraal: klanttevredenheid, resultaatgerichtheid en effectiviteit. Kits Primair geeft kleur aan kwaliteit.

Visie

Kits Primair stimuleert de kinderen om hun talenten te ontwikkelen. Maar ook om bij te dragen aan de ontwikkeling van anderen. Door kinderen uit te dagen, groeien ze op tot zelfstandige, sociale mensen met een positief zelfbeeld.

Werkwijze

Kits Primair probeert door samenwerking en de bundeling van krachten meer mogelijk te maken. Het personeel wordt een professionele, stimulerende en resultaatgerichte werkomgeving geboden. Met het onderwijs wordt geprobeerd om een verschil te maken voor kinderen en ouders.

Management Team

Kits Primair kent ook een Management Team. Dat bespreekt de actuele zaken, neemt besluiten en zet het beleid voor meerdere jaren uit. Het MT bestaat uit Directeur Bestuurder Herman Gebben en IKC-directeuren  Nicole Jongman, Patrick da Costa Gomez, Mirjam van der Meijden, Valentine de Ruyter, Masja van Zanden, Cassandra Zwiers en Simon Bijl

Call Now Button