Tarieven & producten

euro1

Kits Primair
Hofstraat 18
9411 LB  Beilen
Tel.: 0593 – 535 101
kinderopvang@kitsprimair.nl

Wilt u weten wat u ongeveer kwijt bent aan kosten voor kinderopvang?
Dan is het belangrijk een aantal factoren in beeld te brengen.
Bijvoorbeeld:

  • het aantal uren per dag,
  • het aantal weken per jaar

De kosten voor kinderopvang variëren namelijk per situatie. Ons tarievenoverzicht geeft hierover meer informatie.

Kinderopvang toeslag aanvragen of wijzigen

Om kinderopvangtoeslag aan te vragen of wijzigen gaat u naar Mijn Toeslagen  op de website van de Belastingdienst. Het is van belang dit uiterlijk te doen binnen drie maanden vanaf de eerste maand waarin u recht heeft op de toeslag.

Wat heeft u hiervoor nodig:

  • DigiD (eventueel ook die van uw partner)
  • Gegevens over uw inkomen en het registratienummer LRKP van de kinderopvanglocatie waar u opvang heeft. Weet u dit LRKP-nummer niet, kijk dan hier of ga naar landelijkregisterkinderopvang. Het LRKP-nummer vermelden wij op de plaatsingsovereenkomst die wij u toesturen, na uw definitieve aanmelding.
  • U heeft ook het aantal uur dat u kinderopvang afneemt per maand nodig
  • Het uurtarief voor de kinderopvang. Ook deze informatie vermelden wij op de plaatsingsovereenkomst.

Het is verstandig met het aanvragen van kinderopvangtoeslag te wachten tot u de plaatsingsovereenkomst heeft ontvangen. Heeft u na ontvangst van de overeenkomst vragen met betrekking tot deze informatie dan kunt u altijd contact opnemen met de medewerkers van Kits Primair. Zorg dat u in ieder geval voordat u gaat inloggen op ‘mijn toeslagen’  deze informatie bij de hand hebt.

Klik hier voor het stappenplan kinderopvangtoeslag aanvragen.

Om een totale indruk te krijgen van de kosten voor kinderopvang in uw situatie, is het belangrijk een aantal factoren in beeld te brengen. Bijvoorbeeld het aantal uren per dag, het aantal weken per jaar en de flexibele mogelijkheden die geboden worden. Ons tarievenoverzicht geeft hierover meer informatie.

Financiering kosten peuteropvang

Elke ouder, werkend of niet, betaalt een inkomensafhankelijke bijdrage voor de peuteropvang.
Werkende of studerende ouders kunnen kinderopvangtoeslag aanvragen. Hiermee krijgt u een deel van de kosten van de peuteropvang terug. Of u recht heeft op kinderopvangtoeslag kunt u vinden op www.toeslagen.nl  De hoogte van de toeslag hangt af van uw inkomen.  

Geen recht op kinderopvangtoeslag? Dan  komt u in aanmerking voor gesubsidieerde peuteropvang door de gemeente.  Op basis van uw inkomen wordt de ouderbijdrage berekend. U betaalt alleen de ouderbijdrage aan de peuteropvang.
Om voor gemeentetoeslag in aanmerking te komen, dient u een inkomensspecificatie in te leveren bij Kits Primair Kinderopvang.  Aan de hand van uw inkomen wordt de ouderbijdrage berekend. Indien er sprake is van een uitkering, dan dient u aanvullende bewijsstukken te overleggen waaruit blijkt dat er wel sprake is van inkomen maar niet van inkomen uit arbeid.

Call Now Button