Pedagogisch coach

beleidsmeisje1

Binnen onze stichting Kits Primair werken we aan een optimale kwaliteit van kinderopvang door de inzet van gekwalificeerde pedagogisch medewerkers en een pedagogisch coach op al onze locaties. De pedagogisch coach begeleidt alle pedagogisch medewerkers bij de uitvoering van ons pedagogisch beleid in de dagelijkse praktijk. Iedere pedagogisch medewerker heeft ‘recht’ op 10 uur coaching per jaar (per fte). Voor startende pedagogisch medewerkers zelfs 20 uur (per fte). Daarnaast investeren wij 50 uur per locatie aan het vormgeven van het pedagogisch beleid.

De pedagogisch coach zich richt vooral op twee pijlers: pedagogisch vakmanschap (interactievaardigheden, kennis van de ontwikkelingsgebieden van kinderen en het bijpassend pedagogisch handelen) en persoonlijk vakmanschap , zoals beroepshouding en competenties. Door middel van het bieden van ondersteuning, gericht coachen en (eventuele) inzet van beeldbegeleiding, werken we voortdurend aan de professie, talenten en kwaliteiten van onze pedagogisch medewerkers. Deze kwaliteit vertaalt zich in een ontwikkelingsgerichte kinderopvang voor uw kind(eren). 

Call Now Button