Opvangmogelijkheden

ko_groen4

Kits Primair biedt opvang voor kinderen van 0 tot en met 12 jaar. De kindcentra zijn geopend van 7.30 uur tot 18.00 uur. In overleg is opvang vanaf 7.00 uur mogelijk. Er zijn diverse vormen van opvang mogelijk. 

Hieronder vindt u de verschillende vormen van opvang:

Peuteropvang                                                                                                        

 • Betreft kinderen van 2 tot 4 jaar 
 • Betreft 2 of meerdere ochtenden per week, van 08.30 – 12.30 uur
 • Betreft 40 weken per jaar                                                                                        
  Voor 08.30 of na 12.30 uur is een combinatie met KDV mogelijk (zie kinderdagopvang)     

Kinderdagopvang  

 • Betreft kinderen van 0 – 4 jaar
 • Kinderdagopvang op ochtenden en middagen van 07.30 tot 18.00 uur (afname per dagdeel, ochtend 7.30 – 12.30 uur en middag 12.30 – 17.00 of 18.00 uur)
 • In overleg is verlengde opvang voorafgaand van 7.00 uur mogelijk.

Voorschoolse opvang (VSO)                                                                                                   

 • VSO 40: Voorschoolse opvang tussen 7.00 en 08.30 uur. Minimale afname 1 uur per keer.                                                          

Naschoolse opvang (NSO)                                                                                                       

 • NSO 40: Opvang na schooltijd (40 weken), van 14.00 uur – 17.00 of 18.00 uur.

Vakantieopvang                                                                                    

 • Opvang tijdens vakantieweken, alleen mogelijk per dagdeel: 07.30 – 12.30 uur en 12.30 – 17.00 of 18.00 uur.
 • In overleg is opvang vanaf 07.00 uur mogelijk.
 • Brengen tot 09.00 uur / brengen & halen tussen 12.30 en 13.00 uur / halen vanaf 16.30 uur     

  De vakantieopvang vindt plaats op vier locaties:
 • IKC G.A. de Ridder in Beilen
 • IKC Prinses Margriet in Smilde
 • IKC Groene Borg in Westerbork
 • IKC de Bosvlinder in Hooghalen

Inschrijven:

U kunt u inschrijven via het inschrijfformulier .
Na ontvangst van inschrijving wordt uw aanvraag in behandeling genomen. Zodra wij u een aanbod kunnen doen, zullen wij u een offerte en overige relevante informatie toesturen.
Zodra de offerte, voorzien van handtekening, in het bezit is van de administratie is er sprake van een overeenkomst. 
Pas als de overeenkomst definitief is, kan uw kind gebruik maken van opvang.

Bijzondere dagen           

Goede Vrijdag: 
De scholen zijn gesloten, de opvang is geopend. Opvang van 7.30-14.00 uur voor NSO-kinderen is op aanvraag. Deze uren zullen als extra uren in rekening worden gebracht.

Studie-/margedagen van de scholen: 
De scholen zijn gesloten, de opvang is geopend. Opvang van 7.30-14.00 uur voor NSO-kinderen is op aanvraag. Deze uren zullen als extra uren in rekening worden gebracht.

Extra vakantiedagen: 
17 en 18 juni. De scholen zijn gesloten, de opvang is geopend. Opvang van 7.30-14.00 uur voor NSO-kinderen is op aanvraag. U kunt hiervoor gebruik maken van uw uren uit uw vakantiecontract. Heeft u dit niet dan zullen ze als extra uren in rekening worden gebracht.

IKC-dagen: 
Op deze dagen is het gehele IKC gesloten, zowel opvang als onderwijs. De kosten van de IKC-dagen worden niet in rekening gebracht.

 • 16 februari
 • 1 juli
 • 26 september
 • 19 november

Aanmelding en opzegtermijn:

U kunt de opvang van uw keuze aanvragen via het aanmeldingsformulier. Deze kunt u vinden op onze website of opvragen via kinderopvang@kitsprimair.nl 
De opzegtermijn is 1 maand vanaf de dag dat de opzegging binnen is.

Call Now Button