Openbaar onderwijs

Een openbare school houdt in dat er geen onderscheid wordt gemaakt tussen mensen op grond van hun geloof, culturele achtergrond, levensbeschouwing, inkomen, land van herkomst, maatschappelijke opvattingen of sekse. Op onze scholen is iedereen dus welkom.

Verschillen in onze samenleving worden gezien als een verrijking voor het onderwijs. We streven er naar kinderen met verschillende achtergronden samen te brengen en te laten samenwerken, kortom een afspiegeling te zijn van de maatschappij waarin de leerlingen zich later ook moeten redden. Een belangrijk doel is kinderen te leren respect te hebben en in te zien dat mensen verschillend zijn, maar toch gelijkwaardig.

Call Now Button