Naam en logo

kitsprimair1

Naam

Kits Primair duidt op kinderen in het primaire onderwijs. Primair wordt echter niet alleen als bijvoeglijk naamwoord ingezet, primair geeft ook aan dat de stichting zich in de eerste plaats op kinderen richt.
Kits is bewust met een “t” geformuleerd. Het verwijst namelijk niet alleen naar de doelgroep waar de stichting zich op richt, het is ook een afkorting voor de kernwaarden van Kits Primair; Kinderen, Intelligentie, Talenten en Samen.

kp-boom1

Logo

Het logo kent een abstracte vorm van een boom. De boom staat symbool voor het groene hart van Drenthe, waarbij de takken verwijzen naar de verschillende integrale kindcentra die aangesloten zijn bij de stichting. Tevens is de boom een weergave van de persoonlijke ontwikkeling van een kind.

beleidsmeisje1

Kleurgebruik

Middels het heldere/ felle kleurgebruik in het logo is invulling gegeven aan de missie van de stichting; ‘wij geven kleur aan goed onderwijs en goede kinderopvang, gericht op de optimale ontwikkeling van ieder kind’. Tevens staan de kleurvlakken symbool voor de provincie Drenthe, het gebied waarin de Stichting werkzaam is. Roze geeft de kleur van heide weer, geel het zand, groen de bossen en blauw de lucht.

Call Now Button