Invallen bij Kits Primair

top-drenthe

Uiteraard zijn invalleerkrachten van harte welkom bij Kits Primair.
Wil je eerst meer weten en/of  je aanmelden? Lees dan onderstaande informatie. Vanaf 2016 werken 10 schoolbesturen, waaronder ook Kits Primair, samen in het Regionaal Transfercentrum Onderwijs Personeel Drenthe, TOP Drenthe genaamd.
TOP Drenthe werkt momenteel met 3 Regio’s, Kamers genoemd:
Kamer Noord, Kamer Zuidwest en Kamer Zuidoost.
Kits Primair valt onder Kamer Noord, samen met  stichting PrimAH en Plateau-Assen.
De Kamers Noord en Zuidwest hebben elk de planning voor de scholen centraal geregeld. In Kamer Zuidoost regelen de schoolbesturen de planning van de eigen scholen.

Vaste invalpool

Het ligt in de bedoeling dat Kits Primair in de nabije toekomst gaat werken met een aantal vaste invalleerkrachten; zij krijgen een dienstverband met een aanstelling voor een bepaalde werktijdfactor en zij worden in principe eerst ingezet op scholen van Kits Primair. Daarnaast kunnen zij zich beschikbaar stellen voor de flexpool.

Flexpool Top Drenthe

Je kunt je sowieso inschrijven voor de flexpool van TOP Drenthe. Deze flexpool  heeft als doel de vervangingsvacatures en kort-tijdelijke vacatures op de 146 scholen op te vangen. De gezamenlijke flexpool is heel belangrijk voor de schoolbesturen omdat zij dagelijks en ad hoc gebruik moeten kunnen maken van de leerkrachten uit onze flexpool.

Effectiviteit van een gezamenlijke flexpool

  • meer mogelijkheden om tijdelijke contracten om te zetten in reguliere contracten
  • tijdelijk boventallig personeel vrijwillig kunnen laten deelnemen in een pool
  • de mobiliteit tussen de schoolbesturen kunnen stimuleren
  • antwoord op het in werking treden van de nieuwe Wet Werk en Zekerheid ( WWZ)

Reiskosten

Gemaakte reiskosten kun je declareren door hier het reiskostenformulier te downloaden, deze in te vullen en te sturen naar: 
grietje.meinen@kitsprimair.nl onder vermelding van Reiskosten .

Aanmelding flexpool

Nieuwe aanmeldingen worden beheerd door de schoolbesturen zelf. Flexpoolers kunnen aangeven voor welke schoolbesturen zij nog meer ingezet willen worden. Het schoolbestuur waar de inschrijving plaatsvindt is het Hoofdschoolbestuur, waar het account zal worden ondergebracht.

Mocht je meer willen lezen over Top Drenthe? Kijk eens op de site:  www.topdrenthe.nl

Belangstelling/Aanmelden?

Mocht je belangstelling hebben of een oriënterend gesprek willen? Of wil je voor ons invallen?
Via Kits Primair kun je je ook opgeven voor het invallen bij andere besturen.

Neem contact op met Grietje Meinen,
contactpersoon Planning Kits Primair van Top Drenthe:
0593 – 535 107
mail: grietje.meinen@kitsprimair.nl

Call Now Button