Bestuursbureau

Hoofdtaak van het bestuursbureau is ondersteuning van de openbare basisscholen in Midden-Drenthe. Evenals het ontwikkelen van beleid. Daarbij is kwaliteitsverbetering het uitgangspunt.
De scholen kunnen bij het bestuursbureau terecht voor hun vragen. Dat geldt ook voor ouders en verzorgers. Voor zover de vragen op school niet beantwoord kunnen worden.

De belangrijkste beleidsvelden zijn:

Onderwijs

 • lesmethode en -technieken
 • onderwijsstimulering
 • onderwijsontwikkeling
 • ICT-ontwikkeling
 • speciale projecten (zoals ‘pesten’ en ‘sociale vaardigheden’)

Personeel

 • vervanging
 • mobiliteit
 • werving en selectie
 • ontslagprocedures
 • instroom nieuwe leerkrachten
 • bijscholing
 • cursussen
 • arbeidsomstandigheden
 • loopbaanontwikkeling
 • organisatieontwikkeling

Huisvesting

 • beheer van de 11 openbare basisscholen
 • onderhoud van de locaties

Financiën

 • toedeling van rijksgelden over de scholen

Uitvoering

 • van hiervoor genoemde beleidsonderdelen

Personele bezetting

Koos van Riezen
Directeur-bestuurder.
Tel.: 0593 – 535 100
az@kitsprimair.nl

Diana Eleveld
Algemeen Secretaresse / 
Facilitair coördinator
Aanwezig op maandag t/m vrijdag
az@kitsprimair.nl

Gerard Samson
Hoofd Facilitaire Zaken
Aanwezig op maandag t/m vrijdag
hf@kitsprimair.nl

Nicole de Groot
Bovenschools Zorgcoördinator
Aanwezig op dinsdag
zorg@kitsprimair.nl

Henno ten Hoor
Hoofd Administratie
Aanwezig op maandag t/m donderdag
ha@kitsprimair.nl

Ina Doldersum
Medewerker financiële administratie
Aanwezig op maandag t/m woensdag
fa@kitsprimair.nl

Grietje Meinen
Personeels- en Salarisadministratie
Aanwezig op maandag t/m donderdag
po@kitsprimair.nl

Ronald Bakker
Bovenschools ict-er
Aanwezig op maandag t/m vrijdag
helpdeskict@kitsprimair.nl

Call Now Button