Over Stichting Kits Primair

Kits Primair telt elf integrale kindcentra (IKC’s) waar kinderopvang en openbaar basisonderwijs wordt verzorgd. De IKC’s zijn verdeeld over de gemeente Midden-Drenthe.

Het bestuur en intern toezicht

Voor de vormgeving van het bestuur en intern toezicht werken wij met het Raad van Toezichtmodel. Daarbij is er een scheiding tussen de functies van bestuur en intern toezicht. Het dagelijks bestuur is in handen van de directeur-bestuurder. Hij vormt het eenhoofdig College van Bestuur. De Raad van Toezicht houdt toezicht op de uitoefening van de taken van de directeur-bestuurder. 

Missie

Kits Primair wil goed onderwijs en goede kinderopvang verzorgen, gericht op de optimale ontwikkeling van ieder kind.
Wij geven kleur aan onderwijs en kinderopvang
.

Aan onze kinderen, maar ook aan elkaar als professionals.

Visie

Bij ons staat het kind centraal. Ieder kind is uniek en verdient aandacht en respect. Wij bieden kinderen een veilige, stimulerende en uitdagende omgeving waar talenten tot ontplooiing komen. Een plek waar een kind zich optimaal kan ontwikkelen. Waar een kind kan uitgroeien tot een sociaal vaardig en weerbaar mens met een positief zelfbeeld. Onze integrale kindcentra (IKC’s) zijn openbaar. Verschillen tussen kinderen zien we als een verrijking voor ons onderwijs en onze kinderopvang. Iedereen is welkom. We leren kinderen samenwerken, respect te hebben en in te zien dat mensen verschillend zijn, maar toch gelijkwaardig.

Onze kernwaarden:

Kits Primair is open en toegankelijk

Onze integrale kindcentra zijn openbaar en toegankelijk voor ieder kind. Onze medewerkers zijn gastvrij, communicatief en staan open voor de ideeën en meningen van anderen.

Kits Primair is resultaatgericht

De kinderopvang en het onderwijs zijn gericht op de optimale ontwikkeling van ieder kind. Hierin willen we aantoonbare resultaten halen. We zijn ambitieus en streven naar de hoogste kwaliteit.

Kits Primair is professioneel

Alle medewerkers van Kits Primair zijn professionals en laten dit ook zien. Er is voortdurend aandacht voor professionalisering en de versterking van het professionele klimaat.

Kits Primair is samenwerkend

Kits Primair werkt samen met de omgeving: met ouders, verenigingen, externe organisaties binnen het sociale domein en het voortgezet onderwijs. Onze integrale kindcentra hebben een spilfunctie in de wijk of het dorp.

Kits Primair is respectvol

We nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid serieus. Onze medewerkers, maar ook de ouders en kinderen, zijn respectvol naar iedereen.

 

kp-bestuursplaat-kl
Call Now Button