Het bestuur en toezicht van stichting Kits Primair

Kits Primair is een stichting die elf openbare kindcentra in de gemeente Midden-Drenthe bestuurt. Op negen van deze locaties biedt Kits Primair eigen kinderopvang aan. De stichting heeft de interne organisatie vormgegeven met behulp van het ‘Raad van Toezicht-model’. Hierdoor zijn de functies van bestuur en toezicht gescheiden.

De raad van toezicht bewaakt het beleid en let op de algemene gang van zaken binnen Kits Primair. Het dagelijks bestuur is in handen van de directeur-bestuurder, die daarmee het bevoegd gezag is en verantwoordelijk is voor de aansturing van de stichting. Hij vormt het eenhoofdig College van Bestuur.

Leden

a.-smit

Annemieke Smit
voorzitter

j.-gehrke

Josee Gehrke
vice-voorzitter

a.-wester

Aldert Wester
voorzitter audit-commissie

j.-bruchhaus

Jos Bruchhaus
lid

l.-korteweg

Leonie Korteweg
voorzitter commissie Kwaliteit

De Raad van Toezicht vergadert op de volgende dagen:

  • Vrijdag 4 oktober 2024
  • Dinsdag 22 oktober 2024
  • Donderdag 28 november 2024
  • Vrijdag 31 januari 2025
  • Donderdag 27 maart 2025
  • Vrijdag 23 mei 2025
  • Donderdag 12 juni 2025
  • Vrijdag 4 juli 2025

 

Informatiepakket

Call Now Button