Het bestuur en toezicht van stichting Kits Primair

Kits Primair is een stichting die elf openbare kindcentra in de gemeente Midden-Drenthe bestuurt. Op negen van deze locaties biedt Kits Primair eigen kinderopvang aan. De stichting heeft de interne organisatie vormgegeven met behulp van het ‘Raad van Toezicht-model’. Hierdoor zijn de functies van bestuur en toezicht gescheiden.

De raad van toezicht bewaakt het beleid en let op de algemene gang van zaken binnen Kits Primair. Het dagelijks bestuur is in handen van de directeur-bestuurder, die daarmee het bevoegd gezag is en verantwoordelijk is voor de aansturing van de stichting. Hij vormt het eenhoofdig College van Bestuur.

Leden

3.

Jan de Wit
(voorzitter)

1.

Peter Vereijken
(vicevoorzitter)

Vergaderdata

De vergaderdata van de Raad van Toezicht Kits Primair zijn gepland op de volgende dagen:

 • Vrijdag 24 september 2021 – 9.30 uur tot 12.00 uur
 • Vrijdag 27 oktober 2021 – vanaf 19.30 uur
  (met de GMR, PVt, en COC)
 • Vrijdag 3 december 2021 – 9.30 tot 12.00 uur
 • Vrijdag 28 januari 2022 – 9.30 uur tot 12.00 uur
 • Vrijdag 18 maart 2022 – 9.30 uur tot 12.00 uur
 • Vrijdag 20 mei 2022 – 9.30 uur tot 12.00 uur
 • Woensdag 15 juni 2022 – vanaf 19.30 uur
  (met GMR, PVt en COC)

(locatie in onderling overleg)

2.

Josee Gehrke

5.

Jos Bruchhaus

Call Now Button