Het bestuur en toezicht van stichting Kits Primair

Kits Primair is een stichting die elf openbare kindcentra in de gemeente Midden-Drenthe bestuurt. Op negen van deze locaties biedt Kits Primair eigen kinderopvang aan. De stichting heeft de interne organisatie vormgegeven met behulp van het ‘Raad van Toezicht-model’. Hierdoor zijn de functies van bestuur en toezicht gescheiden.

De raad van toezicht bewaakt het beleid en let op de algemene gang van zaken binnen Kits Primair. Het dagelijks bestuur is in handen van de directeur-bestuurder, die daarmee het bevoegd gezag is en verantwoordelijk is voor de aansturing van de stichting. Hij vormt het eenhoofdig College van Bestuur.

Leden

a.-smit

Annemieke Smit (voorzitter)

j.-gehrke

Josée Gehrke

a.-wester

Aldert Wester

j.-bruchhaus

Jos Bruchhaus

l.-korteweg

Leonie Korteweg

De Raad van Toezicht vergadert op de volgende dagen:

  • Vrijdag 26 januari 2024
  • Vrijdag 1 maart 2024 (Hei-dag)
  • Vrijdag 15 maart 2024
  • Vrijdag 24 mei 2024
  • Woensdag 19 juni 2024 (RvT-GMR-OR-COC)
  • Vrijdag 12 juli 2024

 

Call Now Button