Het bestuur en toezicht van stichting Kits Primair

Kits Primair geeft het bestuur en intern toezicht vorm met het ‘Raad van Toezichtmodel’. Daarbij is er een scheiding tussen de functies van bestuur en intern toezicht. Het dagelijks bestuur is in handen van de directeur-bestuurder. Hij vormt het eenhoofdig College van Bestuur. De Raad van Toezicht houdt toezicht op de uitoefening van de taken van de directeur-bestuurder.

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende vijf toezichthouders:

 • J.H. De Wit uit Valthe (voorzitter)
 • P. Vereijken uit Beilen (vicevoorzitter)
 • J. Bruchhaus uit Zuidlaren
 • G. Hidding uit Emmen
 • J. Gehrke uit Zuidwolde

Taken

Het bevoegd gezag bepaalt de doelen van de organisatie en bepaalt de randvoorwaarden waaronder de doelen bereikt moeten worden. Zij bewaakt ook de uitvoering ervan. Zoals is vastgelegd in een beleidskader, gebaseerd op de besturingsfilosofie Policy Governance.

De directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor de aansturing van de organisatie. Hij rapporteert periodiek aan de Raad van Toezicht over voortgang en resultaten.
De directeur-bestuurder van Kits Primair is: Dolf Dekker (ai)

Vergaderdata

De vergaderdata van de Raad van Toezicht Kits Primair zijn gepland op de volgende dagen:

 • Vrijdag 24 september 2021 – 9.30 uur tot 12.00 uur
 • Vrijdag 27 oktober 2021 – vanaf 19.30 uur
  (met de GMR, PVt, en COC)
 • Vrijdag 3 december 2021 – 9.30 tot 12.00 uur
 • Vrijdag 29 januari 2022 – 9.30 uur tot 12.00 uur
 • Vrijdag 18 maart 2022 – 9.30 uur tot 12.00 uur
 • Vrijdag 20 mei 2022 – 9.30 uur tot 12.00 uur
 • Woensdag 15 juni 2022 – vanaf 19.30 uur
  (met GMR, PVt en COC)

(locatie in onderling overleg)

Call Now Button