Het bestuur en toezicht van stichting Kits Primair

Kits Primair geeft het bestuur en intern toezicht vorm met het ‘Raad van Toezichtmodel’. Daarbij is er een scheiding tussen de functies van bestuur en intern toezicht. Het dagelijks bestuur is in handen van de directeur-bestuurder. Hij vormt het eenhoofdig College van Bestuur. De Raad van Toezicht houdt toezicht op de uitoefening van de taken van de directeur-bestuurder.

 

kvr-2016

De directeur-bestuurder van Kits Primair is:

Koos van Riezen

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende vijf toezichthouders:
(Van linksboven naar rechtsonder)

  • J.H. De Wit uit Valthe (voorzitter)
  • P. Vereijken uit Beilen (vicevoorzitter)
  • J. Bruchhaus uit Zuidlaren
  • G. Hidding uit Emmen
  • C. Hagesteijn uit Hijken

Taken

Het bevoegd gezag bepaalt de doelen van de organisatie en bepaalt de randvoorwaarden waaronder de doelen bereikt moeten worden. Zij bewaakt ook de uitvoering ervan. Zoals is vastgelegd in een beleidskader, gebaseerd op de besturingsfilosofie Policy Governance.

De directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor de aansturing van de organisatie. Hij rapporteert periodiek aan de Raad van Toezicht over voortgang en resultaten.

 

raad-van-toezicht
Call Now Button