Het bestuur en toezicht van stichting Kits Primair

Kits Primair geeft het bestuur en intern toezicht vorm met het ‘Raad van Toezichtmodel’. Daarbij is er een scheiding tussen de functies van bestuur en intern toezicht. Het dagelijks bestuur is in handen van de directeur-bestuurder. Hij vormt het eenhoofdig College van Bestuur. De Raad van Toezicht houdt toezicht op de uitoefening van de taken van de directeur-bestuurder.

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende vijf toezichthouders:

(Van linksboven naar rechtsonder)

  • J.H. De Wit uit Valthe (voorzitter)
  • P. Vereijken uit Beilen (vicevoorzitter)
  • J. Bruchhaus uit Zuidlaren
  • G. Hidding uit Emmen
  • J. Gehrke uit Zuidwolde

Taken

Het bevoegd gezag bepaalt de doelen van de organisatie en bepaalt de randvoorwaarden waaronder de doelen bereikt moeten worden. Zij bewaakt ook de uitvoering ervan. Zoals is vastgelegd in een beleidskader, gebaseerd op de besturingsfilosofie Policy Governance.

De directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor de aansturing van de organisatie. Hij rapporteert periodiek aan de Raad van Toezicht over voortgang en resultaten.
De directeur-bestuurder van Kits Primair is: Koos van Riezen

Vergaderdata

De vergaderdata van de Raad van Toezicht Kits Primair zijn gepland op de volgende dagen:

  • Vrijdag 27 september 2019 – 09.30 uur
  • Maandag 18 november 2019 – 19.30 uur met GMR – locatie: IKC GA de Ridder
  • Vrijdag 7 februari 2020 – 09.30 uur
  • Vrijdag 29 mei 2020 – 09.30 uur
  • Woensdag 17 juni 2019 – 19.30 uur met GMR – locatie: IKC GA de Ridder

(locatie in onderling overleg, tenzij anders vermeld)

Call Now Button