Ontwikkeling van de professionals

kennismaking1

Kits Primair geeft kleur aan kinderopvang en onderwijs. Aan de ontwikkeling van kinderen, maar ook aan de expertise van professionals. Er is voortdurend aandacht voor professionalisering en de versterking van het professionele klimaat.

We zetten ons in voor goed onderwijs en goede kinderopvang en hebben aandacht voor kwaliteit. We benutten elkaars talenten, kennis en vaardigheden en bieden een uitdagende en stimulerende werkomgeving voor verdere ontplooiing. Er zijn scholingsbijeenkomsten voor het gehele IKC en trainingen op maat voor de individuele professional. Hiervoor beschikken we over een eigen opleidings- en trainingscentrum.

Call Now Button