Voor schoolgaande kinderen van 4 t/m 12 jaar biedt Kits Primair voor- en na schooltijd buitenschoolse opvang aan.

De buitenschoolse opvang functioneert als een groot gezin. De buitenschoolse opvang is voor de kinderen vrije tijd. Ze kunnen er  spelen en zich in eigen tempo en naar eigen wens ontwikkelen en ontspannen. De kinderen kunnen, begeleid door 1 of meer pedagogisch medewerkers alleen of met anderen, buiten of binnen, allerlei activiteiten ondernemen. Hiervoor zijn verschillende materialen aanwezig zoals: speelgoed, spelmateriaal en boeken. Ook worden er regelmatig activiteiten georganiseerd, waar kinderen naar behoefte aan kunnen deelnemen. De Lifestyle thema’s van Kits Primair staan daarbij centraal.

Voor info:
Kindcentrum Kits Primair
Tel.: 0593 – 535101
of kinderopvang@kitsprimair.nl 

Call Now Button