Jaarverslag Kits Primair 2015

Het jaar 2015 kenmerkte zich door een grotere financiële ruimte waardoor we weer konden investeren. Er zijn onder andere nieuwe lesmethodes aangeschaft, digitale schoolborden zijn vervangen door touchscreens, er zijn verbeteringen aangebracht in de verschillende schoolgebouwen en er zijn digitale leermiddelen aangeschaft. Door goed te monitoren en de kosten van extra verplichtingen goed af te stemmen met de extra baten zijn we er in geslaagd om ook 2015 weer positief af te sluiten.

De vermindering van het aantal leerlingen zet door (ook in de komende jaren), waardoor ook het personeelsbestand in zal krimpen. Zaak is om in de toekomst een goed flankerend beleid te voeren om voor collega’s die ons moeten verlaten goede kansen te bieden op de arbeidsmarkt.

In het komend jaar liggen, behalve de vermindering van het aantal leerlingen, ook nieuwe uitdagingen voor ons, zoals onder andere de uitvoering van het bestuursakkoord, verdere implementatie van de nieuwe cao, de wet ‘Werk en Zekerheid’ , de gevolgen van de ‘Harmonisatiewet’ en het invoeren van de ‘Code Goed Bestuur’.

De stichting telt op dit moment ruim 1.500 kinderen, 11 scholen en bijna 160 medewerkers. Dagelijks staan wij voor goed onderwijs. Daar zijn we trots op. We willen met onze organisatie goed kunnen anticiperen op relevante ontwikkelingen die gaande zijn en nog op ons afkomen. Hoe onze organisatie er over vijf jaar voor zal staan is niet exact aan te geven. De stip aan de horizon blijft, de weg er naar toe kan veranderen.

De voortgang bewaken we in het managementteam (MT). In de managementrapportages leggen we periodiek op transparante wijze verantwoording af. De ambitie is hoog. Daar gaat en staat de stichting voor.

In het najaar van 2014 heeft de Stichting een andere naam gekregen. Stichting Openbaar Basis Onderwijs Midden-Drenthe is veranderd in Kits Primair. In dit jaarverslag is deze naam consequent doorgevoerd. De naam moet nog officieel vastgelegd worden.

Per 1 oktober 2015 heeft de algemeen directeur, dhr. J. van Kimmenaede, vrijstelling van taken gekregen en op 1 januari 2016 hebben we afscheid genomen van dhr. Van Kimmenaede. Het managementteam heeft per 1 oktober de taken van dhr. Van Kimmenaede overgenomen.

 

Met vriendelijke groet,

Stichting Kits Primair
MT Kits Primair
Immy Rorije
Tiny Veenbaas
Dolf Dekker.

 

Het volledige jaarverslag Kits Primair 2015 is hier te downloaden.
Call Now Button