Openbare stukken kunnen worden opgevraagd bij het secretariaat.

U kunt hiervoor een verzoek indienen bij az@kitsprimair.nl met daarin duidelijk vermeld welke stukken u graag toegestuurd zou willen hebben.

Call Now Button