Profielschets Directeur-Bestuurder

Stichting Kits Primair en Stichting Kindcentra Kits Primair (https://kitsprimair.nl/)
Stichting Kits Primair verzorgt het openbaar basisonderwijs in de gemeente Midden-Drenthe. Daarnaast voert Kits Primair vanaf dit schooljaar ook de kinderopvang en de peuteropvang in eigen beheer uit. De daartoe opgerichte nevenstichting Stichting Kindcentra Kits Primair is via een personele unie met Stichting Kits Primair verbonden. Het doel is dat alle scholen integrale kindcentra worden.
De organisatie telt ruim 1.400 leerlingen in het primair onderwijs en 300 kinderen in de kinderopvang. Er zijn 11 onderwijslocaties in diverse kernen van de gemeente. In totaal zijn er 230 medewerkers werkzaam bij beide stichtingen.
Kits Primair is een stabiele, financieel gezonde organisatie met een goede onderwijskundige kwaliteit en prima resultaten. Bijna alle scholen werken met een continurooster en worden aangestuurd door drie meerschoolse directeuren. De kleinere scholen hebben een schoolcoördinator. De diverse geledingen werken constructief en respectvol samen.
Met de komst van de directeur-bestuurder, wordt de Raad van Toezicht (RvT), waarvan de leden recent door de gemeenteraad zijn benoemd, operationeel.
Kits Primair heeft te maken met demografische krimp en dat stimuleert afstemming en samenwerking met zowel collega-schoolbesturen van primair- en voortgezet onderwijs en het gemeentebestuur.
Op dit moment is de leiding in handen van een waarnemend algemeen directeur en twee meerschoolse directeuren, samen het management team.

De volledige profielschets kunt u hier downloaden.
Call Now Button