Scholen weer open

 In Nieuws

Uit: de Krant van Midden-Drenthe

Basisscholen mogen weer open (maar eerst was er sneeuwpret)

 

Velthuis zegt trots te zijn op alle medewerkers in het onderwijs en de kinderopvang. ‘Ze hebben het uitstekend gedaan toen de scholen dicht waren. Maar kinderen ontwikkelen zich beter door de interactie met leerkrachten en andere kinderen, dus we zijn blij dat die interactie weer mogelijk is.’ Dekker is eveneens opgetogen, maar ziet ook een uitdaging. ‘We zijn enerzijds blij dat we de kinderen weer zien. Anderzijds is het een enorme opgave om de veiligheid te waarborgen.’

Vanwege de regels die de overheid heeft verbonden aan de heropening is er geen sprake van een normale situatie, maar Velthuis is er ontspannen over. ‘We moeten er niet te moeilijk over doen. Op onze locaties wordt bekeken wat mogelijk is, want dat is per locatie verschillend. Er zal minder gebruikgemaakt worden van gezamenlijke ruimtes, maar de leerkrachten en directies van de verschillende scholen weten het beste wat werkt. Daar moeten we flexibel in blijven. Als leerkrachten of ouders het spannend vinden, gaan we het gesprek aan en komen we ongetwijfeld tot een oplossing.’

Dekker ziet ook de verschillen per locatie. ‘We bekijken wat praktisch is. Dat is bijvoorbeeld afhankelijk van de omvang van de locatie. Bepaalde richtlijnen zijn mooi bedacht op de tekentafel, maar zullen in de praktijk niet overal toepasbaar zijn. Wij kiezen er voor om leerlingen uit groep 7 en 8 een mondkapje te laten dragen als ze zich verplaatsen in de school, net als leerkrachten. We geven binnen geen gymlessen, maar bij goed weer doen de vakdocenten dat buiten. Uiteraard houden we zoveel mogelijk afstand, maar met name bij kleuters is dat lastig. Verder worden de gebouwen twee keer per dag schoongemaakt. Aan het eind van de ochtend het sanitair en aan het eind van de middag het hele gebouw.’

Het woord ‘leerachterstand’ roept bij beide bestuurders weerstand op. Velthuis: ‘Ik vind het een onzinnig thema dat is opgeklopt door de politiek en de media. In het onderwijs moet je altijd aandacht hebben voor de verschillen tussen kinderen. Daarin staat voor ons de sociaal emotionele ontwikkeling voorop. Ik heb een gerenommeerd pedagoog horen zeggen dat we kinderen nu vooral moeten laten ravotten en dat we aandacht moeten hebben voor groepsvorming en de relatie met de leerkrachten. Daar ben ik het helemaal mee eens. Tegen ouders wil ik zeggen: heb vertrouwen in de professionals.’

Dekker denkt er ook zo over. ‘Leerkrachten sluiten aan bij wat een kind kan en kent, dat is het enige wat telt.’ Beide organisaties maakten onderwijs op locatie mogelijk voor kinderen die moeite hadden met thuisonderwijs.

zie ook: de krant van Midden-Drenthe

 

Recente berichten

Leave a Comment

Call Now Button