Vakleerkracht blijft

 In Nieuws

Uit: De Krant van Midden-Drenthe

Inzet vakleerkrachten gym blijft

Eerlijke en goede start

Wethouder Rico Schans (sport en bewegen): ,,De gemeente, de onderwijspartijen en Sport Drenthe hebben de handen ineen geslagen om alle kinderen in Midden-Drenthe een eerlijke en goede start te geven. Op dit moment is het zo dat kinderen echt te weinig bewegen en dat vind ik erg zorgelijk. Beweging is namelijk belangrijk voor een gezonde leefstijl en een gezond gewicht. En wat vooral belangrijk is: bewegen is leuk! We nodigen sportverenigingen uit op de scholen en maken bewegen een normaal onderdeel van de lesdag.’

Win-win

Wethouder Dennis Bouwman (onderwijs): ,,We vinden het als gemeente enorm belangrijk om samen met de scholen de kwaliteit van het bewegingsonderwijs vooruit te brengen. Door goed bewegingsonderwijs wordt de motoriek en de ontwikkeling van kinderen gestimuleerd. En dat heeft bijvoorbeeld zelfs effect op de kwaliteit van het schrijven. Het betekent ook dat de meesters en juffen in de tijd die wordt besteed aan bewegingsonderwijs door vakleerkrachten, de mogelijkheid hebben om andere dingen te doen. Zoals het voorbereiden van de lessen of ze kunnen uiteraard ook lekker mee doen met de bewegingsles. Win-win dus.’

Intentie

Op 20 april tekenden Kits Primair, CKC Drenthe, Sport Drenthe en de gemeente een intentieoverzicht waarin zij de bestaande afspraken bekrachtigen. Dat betekent dat zij net als de voorgaande jaren de samenwerking voortzetten om de komende schooljaren minimaal 2 keer per week gymles te geven aan de groepen 3 tot met 8. Door vakleerkrachten die ondersteuning krijgen van het team Gezond in Midden-Drenthe. Op die manier worden nog meer kinderen bereikt en verschillende sportieve activiteiten onder de aandacht gebracht.

Recente berichten
Call Now Button