Alle scholen van het Kits Primair hebben een eigen medezeggenschapsraad (MR). Die bestaat uit evenveel ouders als personeelsleden.
De meerschoolse directeur bespreekt het beleid met de MR. In een aantal gevallen heeft de MR instemmingsrecht. In andere gevallen adviesrecht.

Call Now Button