Statuten oprichting Kindcentra

Op 26 februari 2016 is de Stichting Kindcentra Kits Primair opgericht.
De stichting heeft ten doel: Het opzetten, ontwikkelen, organiseren en in stand houden van integrale kindcentra, alwaar kinderen in de leeftijd van nul t/m twaalf jaar, gedurende de dag kunnen komen om te leren, te spelen, zich te ontwikkelen en anderen te ontmoeten waarbij een totaal pakket wordt geboden op het gebied van educatie, voorschoolse educatie, opvang, ontwikkeling, zorg, welzijn en vrije tijd, organiseren en aanbieden van peuterspeelzaalwerk als ook het organiseren en aanbieden van kinderopvang, zowel voorschools als tussenschools als ook naschools: zulks mede ter bevordering van een doorlopende ontwikkellijn voor kinderen in deze leeftijdsgroep.

De volledige statuten kun u hier downloaden.
Call Now Button