Renovatie IKC Harm Smeenge nadert

 In Nieuws

Uit: de krant van Midden Drenthe

Beilen – De kans dat de gemeenteraad akkoord gaat met de renovatie van de het IKC Harm Smeenge is vrij groot. De raadscommissie zorg en welzijn was dinsdagavond op D66 en ChristenUnie na positief over het 1,2 miljoen kostende plan. D66 wil eerst een integraal huisvestingsplan voor het onderwijs voordat er begonnen wordt en de CU zit bijvoorbeeld nog met vragen over wensen van andere scholen.

Door een extern bureau is een totale kostenbegroting opgesteld voor renovatie van het hele gebouw. De kostenbegroting van het extern bureau valt hoger uit dan de kostenbegroting van het schoolbestuur. Het bureau ging uit van renovatie op nieuwbouwniveau, terwijl het schoolbestuur voor sober en doelmatig gaat. Het schoolbestuur heeft aangegeven dat de renovatie zoals die door hun architect is gemaakt, voldoet aan de eisen. Het gebouw is dan functioneel voor de komende 17-18 jaar. Ook geven ze aan dat de renovatie gerealiseerd kan worden voor de kosten zoals ze hebben aangegeven. 

Bouwkosten

Het opstellen van een huisvestingsplan en nog langer wachten is geen optie volgens de PvdA en dat standpunt wordt gedeeld door wethouder Dennis Bouwman. Maar ook de verantwoordelijke schoolstichting Kits Primair wil er vaart achter zetten. Niet alleen vanwege de slechte staat van het gebouw, maar ook vanwege de bouwkosten. Een spoedige aanbesteding is noodzakelijk, aldus Kits Primair, in verband met de sterk stijgende bouwkosten en de indexering. De verwachting is dat de prijzen in de bouw het komende jaar zullen oplopen tot 5 à 7%.

De wens is om in de zomervakantie te gaan renoveren en eind 2019 af te ronden.

zie ook: https://dekrantvanmiddendrenthe.nl/artikel/1024890/mogelijk-deze-zomer-renovatie-van-ikc-harm-smeenge.html

Recente berichten

Leave a Comment

Call Now Button