Vakdocenten vallen in…

 In Nieuws

Uit: Dagblad van het Noorden

Kunstvakdocenten vallen in op Drentse basisschool: ‘Creatieve bijdrage aan oplossing lerarentekort’

Het ICO Centrum voor Kunst en Cultuur zet kunstvakdocenten in in het basisonderwijs als er leerkrachten uitvallen. De proef in Aa en Hunze verliep dit jaar zo goed dat het project wordt uitgebreid en in meerdere gemeenten in Drenthe van start gaat.

Het lerarentekort in het basisonderwijs leidt er regelmatig toe dat groepen kinderen naar huis worden gestuurd. Tegelijkertijd zijn er zelfstandige kunstvakdocenten die kampen met onregelmatig aanbod van werk en daardoor een instabiel inkomen.

‘Zo hoeven kinderen niet naar huis gestuurd te worden’

Het ICO werkte samen met Stichting PrimAH (openbare scholen) aan de proef in maart dit jaar. Drie vakdocenten vulden de gaten die vielen in het schema van basisscholen in Aa en Hunze. Ze geven er lessen drama, kunst, media, muziek en dans.

Akke Feenstra is projectleider bij ICO: ,,Op deze manier hoeven kinderen niet naar huis gestuurd te worden als er een docent uitvalt én komen kinderen meer in aanraking met kunst en cultuur. Dat is een missie die we belangrijk vinden. De kinderen en scholen zijn enthousiast.’’ Het is zo succesvol dat de samenwerking vanaf november is uitgebreid met scholenorganisatie Plateau Integrale Kindcentra en Kits Primair. Daarmee worden ook scholen in Assen en Midden-Drenthe bediend van invalvakdocenten.

Vakdocenten passen thema aan op klas

Voordat de kunstvakdocenten worden ingezet, worden ze getraind in het opzetten van een lesdag. Ook is er contact met de leerkrachten van de scholen. Het lespakket van de vakdocent sluit aan bij het thema waar de klas mee bezig is. Op obs Anloo zijn ze enthousiast. Annemarie Kriegsman is intern cultuurcoördinator op de school. ,,Omdat de thema’s aansluiten bij wat er behandeld moet worden, werkt het heel goed. De kinderen vinden het fantastisch, vandaag mochten ze bijvoorbeeld de hele dag fotograferen.’’

App

Het werkt in de praktijk als volgt: de vakdocenten worden toegevoegd aan de app Vervangings Manager Top Drenthe Kamer Noord waarin ook alle algemene invaldocenten staan. De docenten kiezen zelf welke groepen ze geschikt vinden voor hun lessen en welke dagen ze beschikbaar zijn. Ze hebben een vinkje achter hun naam om aan te geven dat ze kunstvakdocent zijn. Top Drenthe kiest vervolgens wie er waar wordt ingezet.

Feenstra: ,,Dus dan gebeurt het dat iemand om zeven uur ‘s ochtends een telefoontje krijgt dat ze kunnen invallen. Het kan ook dat een vakdocent structureel op bepaalde dagen wordt ingezet.’’

Eerst het vak uitproberen

Het draagt bij aan het oplossen van het lerarentekort en stimuleert ook tot nadenken over een baan in het onderwijs. ,,Vakdocenten die erover twijfelen om zij-instromer te worden in het onderwijs, kunnen het vak zo eerst uitproberen voor ze aan de pabo beginnen.’’

Feenstra merkt dat er steeds meer aanwas is voor de app. ,,Het biedt veel kansen. We hebben nu negen docenten en ik denk dat het een vlucht zal nemen en onze groep zal uitbreiden. Het is een creatieve bijdrage aan het oplossen van het lerarentekort.’’

Zie ook: Dagblad van het Noorden

Recente berichten

Leave a Comment

Call Now Button