Onder één dak

 In Nieuws

Uit: de krant van Midden-Drenthe

Beilen – De gemeente Midden-Drenthe is hard aan de slag geweest samen met de beide schoolbesturen voor het basisonderwijs (CKC Drenthe en Kits Primair) om te komen tot een Integraal Huisvestingsplan Basisonderwijs 2021-2040 (IHP). Uit dit IHP blijkt dat de GA de Ridder en Beatrixschool samen onder één dak gaan.

Uitgangspunt is om te komen tot integrale kindcentra waar ontmoeten, spelen, leren en bewegen centraal staat in moderne gebouwen die klaar zijn voor de toekomst.

Een aantal kindcentra in de gemeente is al toekomstbestendig. In het IHP staat beschreven hoe en wanneer ook de andere schoolgebouwen klaar worden gemaakt voor de toekomst. De ambities zijn groot, tot grote vreugde van de beide schoolbesturen.

Albert Velthuis, voorzitter van het College van Bestuur van CKC Drenthe sprak in de commissie Zorg en Welzijn: ‘Samen was en is het werkwoord.’ Velthuis prees de samenwerking met alle partijen.

Dolf Dekker, directeur-bestuurder van Kits Primair: ‘De jeugd heeft de toekomst, de jeugd is de toekomst. Met dit plan is het plaatje compleet. We kunnen spreken van ons plan. De kinderen krijgen een optimale start hiermee.’

De G.A. de Ridder en de Beatrixschool gaan onder één dak. De planvorming daarvoor begint zo spoedig mogelijk om in 2023 over te gaan tot realisatie. In 2025 is het de beurt aan de Bosvlinder in Hooghalen en voorbereidingen voor nieuwbouw van de Eshorst beginnen in 2026.

Hamerstuk

In totaal is ongeveer 23,6 miljoen euro gemoeid met de plannen. In de commissie Zorg en Welzijn werd alom het plan geprezen en unaniem als hamerstuk richting gemeenteraad gestuurd. Ageet van Dijken (ChristenUnie): ‘Het plan zit goed in elkaar.’ Hetty Meijering (Gemeentebelangen Midden-Drenthe) was ook duidelijk en stemde graag in met het plan. Dirk Jan Keegstra (PvdA): ‘We zijn erg blij met dit voorstel. Aan de slag ermee. Hoe eerder, hoe beter!’ Karin Kappen (CDA) vond dat het plan een mooi overzicht gaf hoe de scholen eruit zouden moeten zien.

Verantwoordelijk wethouder Erjen Derks was trots op de nieuwe ontwikkelingen: ‘We hebben echt een mooi plan met een doorgaande zorg voor kinderen van 0-12 jaar. Met dit plan zijn we één van de voorlopers in de regio.’

Derks beloofde daarnaast dat per project gekeken wordt naar de duurzaamheid van de gebouwen en er komt elke vier jaar een update. Alom werd de toekomstige samenwerking geprezen tussen de Beatrixschool en de GA de Ridder. Maar, zo zegt Derks: ‘Scholen onder één dak is mooi, maar dat moet geen doel zijn.’

zie ook: de krant van Midden-Drenthe

Recente berichten

Leave a Comment

Call Now Button