Stichting (Kindcentra) Kits Primair is op zoek naar een

Lid Raad van Toezicht

met een duidelijke visie op (primair) onderwijs en kinderopvang, bij voorkeur in een geïntegreerde vorm. Iets voor u? Gelet op de huidige samenstelling van de Raad van Toezicht worden ook kandidaten die ervaring willen opdoen in het toezichthouden uitgenodigd om te solliciteren, vanwege hun frisse blik op de organisatie.

De kern van de functie

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het gevoerde beleid en op de algemene gang van zaken bij Stichting (Kindcentra) Kits Primair. De Raad van Toezicht ziet erop toe dat het gevoerde beleid overeenkomt met wettelijke, statutaire en andere voorschriften en dat de continuïteit wordt gewaarborgd. De Raad van Toezicht adviseert de directeur-bestuurder, fungeert als klankbord en is tevens de werkgever van de directeur-bestuurder. De Raad van Toezicht streeft naar diversiteit en leden met een multidisciplinair profiel.

Wat vraagt Stichting (Kindcentra) Kits Primair?

 • Academisch werk- en denkniveau; analytisch vermogen en denken op hoofdlijnen;
 • Zicht op en ervaring met de onderscheidende rollen van toezichthouder en directeur-bestuurder;
 • Vermogen strategische doelstellingen te beoordelen en in hun samenhang te bezien;
 • Affiniteit met het openbaar onderwijs en feeling met Drenthe;
 • Een brede maatschappelijke betrokkenheid en een functioneel netwerk;
 • In staat om de financiële positie van de stichtingen te beoordelen in relatie tot de kinderopvang- en onderwijsambities; 
 • Beschikken over kennis van de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) of bereid die kennis zich snel eigen te maken; op basis daarvan toezichthouden op bestuur en medezeggenschap;
 • In staat te werken in teamverband; weet daarnaast onafhankelijk en kritisch te opereren ten opzichte van de overige leden van de raad, de directeur-bestuurder, de GMR en PVT;      
 • Proactieve opstelling ten aanzien van bestuur en toezicht; kennis van en inzicht in bestuurlijk handelen en besluitvormingsprocessen;
 • Bereid om zich persoonlijk verder te ontwikkelen in Educational Governance; het juiste evenwicht tussen betrokkenheid en afstand is hierbij cruciaal; 
 • In bezit zijn van een geldig VOG;                                                   
 • Voldoende tijd om het lidmaatschap van de Raad van Toezicht uit te voeren.

Over Stichting (Kindcentra) Kits Primair

Stichting (Kindcentra) Kits Primair verzorgt in het schooljaar 2020-2021 op de 11 integrale kindcentra kinderopvang voor ruim 560 kinderen en onderwijs aan circa 1.340 leerlingen. In totaal zijn er voor het onderwijs 166 personeelsleden (8 directie, 2 unitmanagers, 119 OP en 39 OOP) en voor de kinderopvang 52 (48 pedagogisch medewerkers en 4 ondersteuners) werkzaam binnen de stichting.

Wat biedt Stichting (Kindcentra) Kits Primair?

De leden krijgen een bij de taken en verantwoordelijkheden passende vergoeding. Scholingsmogelijkheden via VTOI en NVTK zijn aanwezig.

Solliciteren en meer informatie

Voor meer informatie over de inhoud van de functie en de procedure kunt u contact opnemen met Harry Claessen, via 06-41344378. Solliciteren kan tot uiterlijk 18 oktober 2021, t.a.v. de Raad van Toezicht via deze link.
Een uitgebreid digitaal informatiepakket kunt u hieronder downloaden. In dit pakket zijn o.a. relevante (beleids)documenten van Stichting (Kindcentra) Kits Primair opgenomen en een uitgebreide profielschets van deze vacature.

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

01_meenthe
klein-prinsesmargrietschool-contouren
klein-pieter-van-thuyl-contouren
klein-de-lindelaar-lettercontouren
wenteling
klein-meester-siebering-contouren
klein-harmsmeengeschool-contouren
ga-de-ridder
hiekernust
bosvlinder
11_zuiderenk
kt_logo_kleur-12x-100
Call Now Button