slider-logo

een veilige, uitdagende en stimulerende omgeving voor kinderen

Bij Kits Primair staat het kind en de professional centraal. Kits Primair wil het kind een veilige, uitdagende en stimulerende omgeving bieden. Waar talenten tot ontplooiing komen. Waar het kan uitgroeien tot een sociaal vaardig en weerbaar mens. Onze professionals geven kleur aan kinderen en maken het verschil.

Deze centra zijn  onderdeel van Kits Primair

null

Klik voor meer info

null

Prinses Margriet - Smilde

Onze school is een openbare basisschool waar ieder kind, ongeacht godsdienst of levensbeschouwing, van harte welkom is.

null

Pieter van Thuyl - Hoogersmilde

Onze school is een openbare basisschool waar ieder kind, ongeacht godsdienst of levensbeschouwing, van harte welkom is.

null

De Lindelaar - Westerbork

Onze school is een openbare basisschool waar ieder kind, ongeacht godsdienst of levensbeschouwing, van harte welkom is.

null

De Wenteling - Balinge

Bij ons leren kinderen rondom spannende en interessante thema’s. Bij ons is ieder kind is op zijn eigen manier slim.

null

mr. Siebering - Nieuw Balinge

Onze school is een openbare basisschool waar ieder kind, ongeacht godsdienst of levensbeschouwing, van harte welkom is.

null

Harm Smeenge - Beilen

Ons onderwijs is erop gericht om kinderen optimaal tot ontplooiing te laten komen, kinderen sociaal vaardig en weerbaar te maken.

null

G.A. de Ridder - Beilen

Naast onderwijs in lezen, schrijven, rekenen en wereldoriëntatie, richten wij ons samen met de ouders ook op de opvoeding.

null

't Hieker Nust - Hijken

Saamhorigheid, respect voor elkaars opvattingen en kwaliteit zijn basisvoorwaarden voor onze nieuwe school.

null

Bosvlinder - Hooghalen

Wij bieden leerlingen de mogelijkheid zich sociaal emotioneel te ontplooien tot iemand met zelfvertrouwen, zelfkennis en een positieve instelling.

null

Zuiderenk - Wijster

De Zuiderenk werkt samen met het Peuterspeelzaalwerk, Dorpsbelangen en de Algemene Stichting Kinderopvang Assen/Midden-Drenthe.

null

De Meenthe - Bovensmilde

Onze school is een openbare basisschool waar ieder kind, ongeacht godsdienst of levensbeschouwing, van harte welkom is.

Nieuws en persberichten

page 1 of 4

Leerlingen

1438

Leerlingen:
Verdeeld over al onze IKC’s, krijgt ieder kind de aandacht die hij/zij verdient.

Kinderen kinderopvang

380

Kinderopvang:
Elke IKC heeft binnen onze stichting een eigen kinderopvang

Medewerkers

184

Medewerkers:
Al onze medewerkers zetten samen een ideale, stimulerende leeromgeving neer voor de leerlingen. 

IKC’s

11

IKC’s Kits Primair:
Verdeeld over Midden-Drenthe is er een locatie waar ieder kind terecht kan. Allemaal IKC’s van Kits Primair