een veilige, uitdagende en stimulerende leeromgeving voor kinderen

Bij Kits Primair staat het kind centraal. Kits Primair wil het kind een veilige, uitdagende en stimulerende leeromgeving bieden. Waar talenten tot ontplooiing komen. Waar het kan uitgroeien tot een sociaal vaardig en weerbaar mens.

Deze scholen zijn  onderdeel van Kits Primair

De Meenthe - Bovensmilde

Onze school is een openbare basisschool waar ieder kind, ongeacht godsdienst of levensbeschouwing, van harte welkom is.

Prinses Margriet - Smilde

Onze school is een openbare basisschool waar ieder kind, ongeacht godsdienst of levensbeschouwing, van harte welkom is.

Pieter van Thuyl - Hoogersmilde

Onze school is een openbare basisschool waar ieder kind, ongeacht godsdienst of levensbeschouwing, van harte welkom is.

null

De Lindelaar - Westerbork

Onze school is een openbare basisschool waar ieder kind, ongeacht godsdienst of levensbeschouwing, van harte welkom is.

null

De Wenteling - Balinge

Bij ons leren kinderen rondom spannende en interessante thema’s. Bij ons is ieder kind is op zijn eigen manier slim.

null

mr. Siebering - Nieuw Balinge

Onze school is een openbare basisschool waar ieder kind, ongeacht godsdienst of levensbeschouwing, van harte welkom is.

null

Harm Smeenge - Beilen

Ons onderwijs is erop gericht om kinderen optimaal tot ontplooiing te laten komen, kinderen sociaal vaardig en weerbaar te maken.

null

G.A. de Ridder - Beilen

Naast onderwijs in lezen, schrijven, rekenen en wereldoriëntatie, richten wij ons samen met de ouders ook op de opvoeding.

null

't Hieker Nust - Hijken

Saamhorigheid, respect voor elkaars opvattingen en kwaliteit zijn basisvoorwaarden voor onze nieuwe school.

null

Bosvlinder - Hooghalen

Wij bieden leerlingen de mogelijkheid zich sociaal emotioneel te ontplooien tot iemand met zelfvertrouwen, zelfkennis en een positieve instelling.

null

Zuiderenk - Wijster

De Zuiderenk werkt samen met het Peuterspeelzaalwerk, Dorpsbelangen en de Algemene Stichting Kinderopvang Assen/Midden-Drenthe.

null

Bestuursbureau - Beilen

Het bestuursbureau bevindt zich op de bovenverdieping van de Harm Smeengeschool. Van hieruit wordt ondersteuning gegeven aan de openbare basisscholen in Midden-Drenthe.

Nieuws en persberichten

Leerlingen

1552

Leerlingen in totaal
Verdeeld over al onze scholen en klassen, krijgt ieder kind de aandacht die hij/zij verdient.

Leerkrachten / medewerkers

185

Docenten in 2016
Al onze docenten zetten samen een ideale, stimulerende leeromgeving neer voor de leerlingen. 

Scholen

11

Kits Primair scholen
Verdeeld over midden-Drenthe is er een locatie waar ieder kind terecht kan. Allemaal scholen van Kits Primair